Για την Άρτα (4Α)

Ροη Κειμενων


Προβλέπεται πρωτογενές πλεόνασμα λίγο πάνω από το 1,8% του ΑΕΠ

Κατατίθεται σήμερα το απόγευμα στη Βουλή ο προϋπολογισμός για το 2017, με την πρόβλεψη για πλήρη χρηματοδότηση του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (760 εκατ. ευρώ), όπως δήλωσε αξιωματούχος του υπουργείου Οικονομικών, στο περιθώριο των διαπραγματεύσεων της κυβέρνησης με τους εκπροσώπους των θεσμών.

Σύμφωνα με τον ίδιο, στον προϋπολογισμό θα υπάρχει και ένα κονδύλι ύψους 300 εκατ. ευρώ για τη χρηματοδότηση των κοινωνικών παρεμβάσεων σε υγεία και παιδεία.


Ο ίδιος παράγοντας ανέφερε ότι δεν υπάρχει δημοσιονομικό κενό στον προϋπολογισμό 2017, ενώ θα προβλέπεται πρωτογενές πλεόνασμα λίγο πάνω από το 1,8% του ΑΕΠ «για λόγους ασφαλείας».

Σημειώνεται ότι αργά απόψε αναμένεται να συναντηθεί με τους εκπροσώπους των θεσμών και ο υπουργός Ανάπτυξης, Δημήτρης Παπαδημητρίου, με αντικείμενο την 3η εργαλειοθήκη του ΟΟΣΑ και το άνοιγμα των αγορών.


Πηγές: left.gr, ΑΠΕ-ΜΠΕΕντός της εβδομάδας, αναμένεται να βγει η προκήρυξη από τον ΟΑΕΔ για το πρόγραμμα για 10.000 ανέργους, ηλικίας 30-49 ετών.

Σύμφωνα με πληροφορίες της aftodioikisis.gr,  οι λίστες με τους επιχειρηματίες που θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ έχουν σχεδόν καταρτιστεί και όταν ολοκληρωθούν θα βγει και η προκήρυξη του διαγωνισμού.

Προτεραιότητα θα δοθεί σε περιπτώσεις μακροχρόνια ανέργων  (πάνω από 12 μήνες), χωρίς ωστόσο να αποκλείονται και οι άνθρωποι που βρίσκονται στην ανεργία λιγότερο από ένα χρόνο.

To  «Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 10.000 ανέργων ηλικίας 30-49 ετών» εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και δια βίου Μάθηση 2014 -2020 (ΕΠ ΑΝΑΔ ΕΔΒΜ)» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).

Το πρόγραμμα θα προσφέρει τη δυνατότητα στους ανέργους, που είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα τουλάχιστον τριών μηνών να προσληφθούν σε νέες θέσεις πλήρους απασχόλησης, σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, Κοινωνικές Συνεταιριστικές επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.) και γενικά εργοδότες που ασκούν τακτική οικονομική δραστηριότητα.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, ο ΟΑΕΔ θα καταβάλει στις επιχειρήσεις που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα επιχορήγηση, η οποία ανέρχεται στο ποσό των 15 ευρώ την ημέρα, για την πρόσληψη ανέργων εγγεγραμμένων στα Μητρώα του για χρονικό διάστημα τριών έως και 12 μηνών και στο ποσό των 18 ευρώ για την πρόσληψη μακροχρόνια ανέργων (εγγεγραμμένων στα Μητρώα Ανέργων για διάστημα άνω των 12 μηνών). Η επιχορήγηση των επιχειρήσεων για κάθε προσλαμβανόμενο άνεργο θα ξεκινά από την ημερομηνία πρόσληψής του και θα καταβάλλεται για χρονικό διάστημα 12 μηνών.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης για ένταξη στο  πρόγραμμα είναι η ενδιαφερόμενη επιχείρηση να είναι εγγεγραμμένη στo Oλοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) του ΟΑΕΔ καθώς και στο ΠΣΚΕ. Σημειώνεται ότι για κάθε αίτηση που υποβάλλει η επιχείρηση χρειάζεται ξεχωριστούς κωδικούς πρόσβασης και στα δύο πληροφοριακά συστήματα (ΟΠΣ και ΠΣΚΕ) τόσο για την έδρα της όσο και για κάθε ένα από τα υποκαταστήματά της, στα οποία επιθυμεί να απασχολήσει τους ωφελούμενους.

Τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσει η ενδιαφερόμενη επιχείρηση είναι τα ακόλουθα:

Βήμα 1ον: Εγγραφή/ Επικαιροποίηση στοιχείων στο ΟΠΣ του ΟΑΕΔ

Επιχειρήσεις που είναι ήδη εγγεγραμμένες στα μητρώα του ΟΑΕΔ οφείλουν να προσέλθουν στις αρμόδιες Υπηρεσίες του ΟΑΕΔ πριν την υποβολή της αίτησης εφόσον απαιτείται επικαιροποίηση των στοιχείων τους. Για παράδειγμα, εάν δεν έχουν συμπληρώσει πλήρως ή ορθώς τα στοιχεία στους (π.χ. ταχυδρομική διεύθυνση, email, τηλέφωνο, ΚΑΔ, νόμιμος εκπρόσωπος κλπ), εάν έχει υπάρξει αλλαγή στοιχείων της έδρας ή υποκαταστήματος, εάν δεν έχουν δηλώσει τυχόν υποκαταστήματα κλπ.

Επιχειρήσεις που δεν είναι εγγεγραμμένες στα μητρώα του ΟΑΕΔ, προκειμένου να εγγραφούν, οφείλουν να επισκεφτούν την Υπηρεσία του ΟΑΕΔ (ΚΠΑ2) στην αρμοδιότητα της οποίας ανήκει η έδρα ή τα υποκαταστήματα στα οποία θα απασχοληθούν οι ωφελούμενοι, προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά (πρόσφατο καταστατικό ή βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος, ΑΦΜ).

Βήμα 2ον: Ηλεκτρονική Εγγραφή στο ΠΣΚΕ

Για τη σύνδεση χρήστη στο ΠΣΚΕ η ενδιαφερόμενη επιχείρηση θα πρέπει να επισκεφθεί την  ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.ependyseis.gr/mis και να υποβάλλει από τις 14 Νοεμβρίου 2016 ηλεκτρονική Αίτηση Απόδοσης Δικαιωμάτων Πρόσβασης προκειμένου να αποκτήσει κωδικό πρόσβασης και συνθηματικό. Τον κωδικό και το συνθηματικό αυτό η επιχείρηση θα τα χρησιμοποιήσει στη συνέχεια, για να προχωρήσει στην εγγραφή της στο σύστημα του ΠΣΚΕ που γίνεται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση http://www.ependyseis.gr/mis. Επισημαίνεται ότι οι υφιστάμενοι χρήστες του ΠΣΚΕ, με ίδιο ΑΦΜ, με αυτό της επιχειρήσεως–υποκαταστήματος που ενδιαφέρεται να συμμετάσχει στην παρούσα δράση, θα πρέπει κι αυτοί να προβούν στη δημιουργία νέου χρήστη.

Κάθε επιχείρηση μπορεί να ενταχθεί στο πρόγραμμα για έναν έως και πέντε  ωφελούμενους ανάλογα με το προσωπικό που απασχολεί κατά την υποβολή της αίτησής της. Οι επιχειρήσεις με προσωπικό έως τρία άτομα μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα για έναν ωφελούμενο,  οι επιχειρήσεις με προσωπικό 4 έως 8 άτομα για έως δύο ωφελούμενους, οι επιχειρήσεις με προσωπικό 9 έως 19 άτομα για έως και 3 ωφελούμενους και οι επιχειρήσεις με προσωπικό άνω των 20 ατόμων για έως 5 ωφελούμενους.

Προϋπόθεση για την ένταξη της επιχείρησης στο πρόγραμμα είναι να μην έχει προβεί πρώτον, σε μείωση του προσωπικού της λόγω καταγγελίας σύμβασης (απόλυση χωρίς αντικατάσταση) στο χρονικό διάστημα των τριών μηνών (ημερολογιακά) που προηγούνται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης υπαγωγής στο πρόγραμμα και δεύτερον, σε αλλαγή του καθεστώτος απασχόλησης -το ίδιο χρονικό διάστημα- για το σύνολο του προσωπικού που δηλώνει κατά την αίτηση υπαγωγής της στο πρόγραμμα.


Πηγή: aftodioikisis.grΜία πολύ όμορφη πεζοπορική διαδρομή μέσα στο πράσινο περιμένει όλους τους φίλους του Ε.Ο.Σ. Ειδικότερα, θα ξεκινήσουν από το χωριό Χουλιαράδες Ιωαννίνων και θα κατεβούν στον ποταμό Άραχθο.

Θα περάσουν από την εντυπωσιακή συρμάτινη γέφυρα της Λυσίας και στη συνέχεια θα κατευθυνθούν προς το Ελληνικό. Λίγο πριν το χωριό θα συναντήσουν τη Μονή Τσούκας.

Επίσης, στο Ελληνικό λειτουργεί το μουσείο του γλύπτη Θεόδωρου Παπαγιάννη το οποίο αξίζει κανείς να επισκεφτεί. Σε όλη τους τη διαδρομή θα κινηθούν στην κοιλάδα του Αράχθου.


Περισσότερες πληροφορίες: Ορειβατικός Σύλλογος Άρτας  

Στην εκπομπή της ΕΡΤ «Πρωινή ζώνη», με τον Γιώργο Δαράκη και τον Γιάννη Δάρρα, συμμετείχε την Πέμπτη (17/11) ο Βασίλης Τσίρκας. Ο βουλευτής Άρτας του ΣΥΡΙΖΑ, μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στην επέτειο του Πολυτεχνείου, αλλά και στην επίσκεψη του προέδρου των ΗΠΑ,  Μπάρακ Ομπάμα, στην Αθήνα.

Ο κ. Τσίρκας μίλησε για το Πολυτεχνείο τονίζοντας πως ο αγώνας για τη δημοκρατία πρέπει να είναι διαρκής και ανυποχώρητος. «Η 17η Νοέμβρη του 1973 είναι μια μέρα που πρέπει να θυμόμαστε τιμώντας αυτούς που αγωνίστηκαν για δημοκρατία, για λαϊκή κυριαρχία και για εθνική ανεξαρτησία. Το μήνυμα του Πολυτεχνείου είναι διαχρονικό και επίκαιρο και αποτελεί οδηγό για τους σημερινούς αγώνες που δίνουμε για την άρση της επιτροπείας, για την έξοδο από τα μνημόνια, για κοινωνική δικαιοσύνη και δημοκρατία», υπογράμμισε αρχικά και συμπλήρωσε: «Είναι μια μέρα γιορτής και αγώνα για τη δημοκρατία.

Το Πολυτεχνείο μας εμπνέει και μας κινητοποιεί στην καθημερινή μάχη για ένα καλύτερο αύριο για τη χώρα και την κοινωνία. Ο αγώνας για τη δημοκρατία πρέπει να είναι διαρκής και ανυποχώρητος. Η εξέγερση του Πολυτεχνείου επιβεβαιώνει ότι οι μόνοι χαμένοι αγώνες είναι εκείνοι που δεν δίνονται. Είναι μια μέρα που μας υπενθυμίζει πως το Πολυτεχνείο είναι εδώ και μας οδηγεί στους αγώνες του σήμερα».

Στη συνέχεια ο βουλευτής Άρτας του ΣΥΡΙΖΑ σχολίασε την επίσκεψη του Μπάρακ Ομπάμα τονίζοντας πως η στήριξη του Προέδρου των ΗΠΑ στο θέμα του ελληνικού χρέους είναι εξαιρετικά σημαντική. «Η επίσκεψη του Μπάρακ Ομπάμα στην χώρα μας είναι ιστορική. Η Ελλάδα για δύο ημέρες βρέθηκε στο επίκεντρο στο διεθνές στερέωμα, αλλά βρέθηκε στο επίκεντρο και το ζήτημα του ελληνικού χρέους. Χαιρόμαστε για το γεγονός ότι η ΝΔ αναγνωρίζει επιτέλους την ανάγκη για τη ρύθμιση του χρέους.

Αυτό τέθηκε με τον πιο ξεκάθαρο και σαφή τρόπο και από τον ίδιο τον Πρόεδρο των ΗΠΑ, ο οποίος υποστήριξε ότι με τη λιτότητα δεν βγαίνει πουθενά και ότι θα πρέπει να γίνει επιτέλους η ρύθμιση του χρέους», δήλωσε σχετικά για να καταλήξει πως: «Είναι μια καλή στιγμή για τη χώρα. Βρισκόμαστε σε ένα σημείο που πραγματοποιούμε τους στόχους που θέτουμε. Η Ελλάδα βάζει στόχους και τους εκπληρώνει. Είναι πολύ θετικά τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για ανάπτυξη το τρίτο τρίμηνο του 2016. Από την πλευρά μας τηρούμε τα συμφωνηθέντα. Έχουμε μια συμφωνία από το περσινό καλοκαίρι για ρύθμιση του χρέους και η υποστήριξη του Προέδρου των ΗΠΑ στο θέμα αυτό είναι εξαιρετικά σημαντική».

Τέλος ο Βασίλης Τσίρκας έκανε ιδιαίτερη αναφορά στη σημασία της επίσκεψης του Προέδρου των ΗΠΑ, τη δεδομένη χρονική περίοδο: «Δεν μπορεί κανείς να παραγνωρίσει αυτό το σημαντικό γεγονός, ιδιαίτερα σε μια περίοδο που το γεωπολιτικό πλαίσιο που έχουμε γύρω μας είναι πολύ κρίσιμο. Με το προσφυγικό, στο οποίο αναφέρθηκε ο Μπάρακ Ομπάμα και αναγνώρισε τη μεγάλη προσπάθεια που έκανε η ελληνική κυβέρνηση και ο ελληνικός λαός που στάθηκε με αλληλεγγύη απέναντι σε αυτό το κορυφαίο ζήτημα. Αλλά και με την εκλογή του Ντόναλντ Τραμπ, που θα έλεγε κανείς ότι δημιουργεί μια αναστάτωση στη διεθνή πολιτική σκηνή.

Στο Eurogroup του Δεκεμβρίου οι Ευρωπαίοι ηγέτες, με φόντο τα όσα συνέβησαν στην Αθήνα αυτές τις δύο ημέρες και την ομιλία του Προέδρου των ΗΠΑ για τη δημοκρατία και τη λιτότητα, θα κληθούν να πάρουν αποφάσεις. Ας αναλάβει ο καθένας τις ευθύνες του. Δεν νομίζω πως είναι εύκολο οι χώρες της ΕΕ να αρνηθούν αυτή τη ρύθμιση του χρέους. Πρόκειται, λοιπόν, για μια πολύ σημαντική επίσκεψη που στηρίζει τις προσπάθειες της ελληνικής κυβέρνησης, ειδικά στην υπόθεση του ελληνικού χρέους».


Παρακολουθήστε το σχετικό βίντεο:


Το παλιό σχολείο στο βυθισμένο τμήμα της Κάτω Καλεντινής στην Αρτα. Μέρος του χωριού βυθίστηκε μετά την κατασκευή φράγματος και τη δημιουργία της τεχνητής λίμνης Πουρναρίου. 

Οταν η στάθμη του νερού πέφτει, κάποια ερείπια αναδύονται από τον βυθό της λίμνης. 


Φωτογαφία: Hercules Milas 

Πηγή: ΆΡΤΑ

MKRdezign

[random][newsticker]

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *

Javascript Disable Please Enable Javascript To See All Widget